Институт за социолошки и политичко-правни истражувања
 • К О Н К У Р С за запишување студенти на трет циклус - докторски студии 2016/2017

  26 Aug 2016


  К О Н К У Р С з

  Повеќе

 • ПОВИК ЗА РЕЦЕНЗЕНТИ НА НАУЧНИ ТРУДОВИ

  15 Aug 2016


  Уредувачкиот одбор на ГОДИШНИКОТ НА ИСППИ објавува ПОВИК за рецензенти на научните трудо

  Повеќе

 • Научна Среда

  08 Jun 2016


  Институтот за социолошки и политичко правни истражувања во рамки на остварување на сопствената ми

  Повеќе

 • Годишник на Институтот за социолошки и политичко-правни истражувања

  25 May 2016


  Институтот за социолошки и политичко-правни истражувања, во рамките на издавачката дејност, од 19

  Повеќе

 • Рамка на компетенции за професионалци за човечки ресурси

  30 Dec 2015
  Повеќе

К О Н К У Р С за запишување студенти на втор циклус студии на студиските програми на Универзитетот

Red background

26 Aug 2016


Повеќе

КОНКУРС ВО РАМКИ НА ПРОГРАМАТА ЕРАЗМУС+ АКЦИЈА 1: ИНДИВИДУАЛНА МОБИЛНОСТ ЗА СТУДЕНТИ И НАСТАВЕН КАД

Blue background

16 Aug 2016


Повеќе

Брзи линкови

 • Erasmus
 • Seeds

Галерија