Институт за социолошки и политичко-правни истражувања
 • Идентитет на студентската популација во Република Македонија

  17 May 2016  Повеќе
 • Термини за испити Јунска сесија 2015/16

  16 May 2016  Повеќе
 • Рамка на компетенции за професионалци за човечки ресурси

  10 Dec 2015  Повеќе
 • Proceedings from the International scientific conference CHALLENGES OF CONTEMPORARY SOCIETY

  12 Nov 2015  Повеќе
 • Студија за младите во Република Македонија

  17 May 2013  Повеќе

Годишник на Институтот за социолошки и политичко-правни истражувања

Red background

25 May 2016

Институтот за социолошки и политичко-правни Повеќе

European Quarterly of Political Attitudes and Mentalities: Special Issue on Macedonia

Blue background

17 May 2016

Повеќе

Брзи линкови

 • Erasmus
 • Seeds

Галерија