Институт за социолошки и политичко-правни истражувања
 • Конкурс за запишување студенти на втор циклус студии во учебната 2018/2019 година
  Повеќе
 • Конкурс за запишување студенти на трет циклус-докторски студии во учебната 2018/2019 година
  Повеќе
 • КОНКУРС ВО РАМКИ НА ПРОГРАМАТА ЕРАЗМУС+ АКЦИЈА 1: ИНДИВИДУАЛНА МОБИЛНОСТ ЗА СТУДЕНТИ И НАСТАВЕН КАДАР за академската 2018/2019 година
  Повеќе
 • КОНКУРС ЗА ЛЕТНА СТУДЕНТСКА ПРАКСА/СТАЖИРАЊЕ ВО РАМКИ НА ПРОГРАМАТА ЕРАЗМУС+ (KA 103) ЗА УЧЕБНАТА 2017/2018 ГОДИНА
  Повеќе
 • CHALLENGES OF CONTEMPORARY SOCIETY II
  Повеќе

CDRSEE Intenship programme

Red background

Повеќе

CDRSEE Internship advertisement

Blue background

Повеќе

Брзи линкови

 • Erasmus
 • Seeds

Галерија